IMG_03
tijdlijn foto fam de wit

Hoe het allemaal begon..

In 1889 trouwde Antoon de Wit met Rika Stolwijk en nam hij de boerderij van zijn schoonouders (Stolwijk) over. Samen kregen Antoon en Rika vier zonen, “de mannen van de Wit”. Voor de oudste twee zonen werd later elders een boerderij gezocht, de derde zoon ging studeren en de jongste zoon  Jan bleef thuis op de boerderij. 

Tijdens de oorlog verzorgde Antoon de Wit onderduikadressen voor mensen die door de Duitsers werden opgeroepen of gezocht. In januari 1945 werd er door de Duitsers een inval gedaan op de boerderij aan de Oud-Reeuwijkseweg. Toen zij daar niemand konden vinden, hebben de Duitsers het vee losgemaakt en is de boerderij in brand gestoken. In het boekje “Reeuwijk in de oorlogsjaren 1940-1945”, is geschreven over de familie de Wit en deze gebeurtenissen. In de herfst van 1945 moest het vee weer op stal en daarom is er een noodstal gebouwd. Uiteindelijk is er in 1947 een hele nieuwe boerderij gebouwd. Toen Antoon eenmaal op leeftijd was, was het al meteen duidelijk dat Jan de boerderij zou overnemen. Jan trouwde in 1964 met Riet en samen zetten zij de boerderij voort. Samen krijgen zij drie kinderen: Anton, Annie en Rian. Zo’n 40 jaar later, in 1982, ging de kleinzoon van Antoon de Wit in maatschap met zijn ouders, Jan en Riet de Wit. Zo zette Anton de Wit samen met zijn vrouw Nel het bedrijf voort, tot op heden. Samen kregen zij vier dochters, “de meiden van de Wit”. 

In 1991 is de noodstal, die na de oorlog werd gebouwd, afgebroken en is er een nieuwe ligboxenstal gebouwd, hier kunnen de koeien loslopen. In 2008 onderging de boerderij een grote verandering. De koeien werden vanaf dat moment niet meer in de melkput gemolken, maar door een robot. Wanneer de koeien daar behoefte aan hebben, worden zij gemolken. Dit gaat 24 uur per dag door. Daarnaast kunnen de koeien op de boerderij zelf bepalen of zij binnen of buiten willen zijn; als het door genoeg is in het land. 

IMG_03

Hoe het allemaal begon..

In 1889 trouwde Antoon de Wit met Rika Stolwijk en nam hij de boerderij van zijn schoonouders (Stolwijk) over. Samen kregen Antoon en Rika vier zonen, “de mannen van de Wit”. Voor de oudste twee zonen werd later elders een boerderij gezocht, de derde zoon ging studeren en de jongste zoon  Jan bleef thuis op de boerderij.

Tijdens de oorlog verzorgde Antoon de Wit onderduikadressen voor mensen die door de Duitsers werden opgeroepen of gezocht. In januari 1945 werd er door de Duitsers een inval gedaan op de boerderij aan de Oud-Reeuwijkseweg. Toen zij daar niemand konden vinden, hebben de Duitsers het vee losgemaakt en is de boerderij in brand gestoken. In het boekje “Reeuwijk in de oorlogsjaren 1940-1945”, is geschreven over de familie de Wit en deze gebeurtenissen. In de herfst van 1945 moest het vee weer op stal en daarom is er een noodstal gebouwd. Uiteindelijk is er in 1947 een hele nieuwe boerderij gebouwd. Toen Antoon eenmaal op leeftijd was, was het al meteen duidelijk dat Jan de boerderij zou overnemen. Jan trouwde in 1964 met Riet en samen zetten zij de boerderij voort. Samen krijgen zij drie kinderen: Anton, Annie en Rian. Zo’n 40 jaar later, in 1982, ging de kleinzoon van Antoon de Wit in maatschap met zijn ouders, Jan en Riet de Wit. Zo zette Anton de Wit samen met zijn vrouw Nel het bedrijf voort, tot op heden. Samen kregen zij vier dochters, “de meiden van de Wit”.

In 1991 is de noodstal, die na de oorlog werd gebouwd, afgebroken en is er een nieuwe ligboxenstal gebouwd, hier kunnen de koeien loslopen. In 2008 onderging de boerderij een grote verandering. De koeien werden vanaf dat moment niet meer in de melkput gemolken, maar door een robot. Wanneer de koeien daar behoefte aan hebben, worden zij gemolken. Dit gaat 24 uur per dag door. Daarnaast kunnen de koeien op de boerderij zelf bepalen of zij binnen of buiten willen zijn; als het door genoeg is in het land.

tijdlijn foto fam de wit

Bedrijf in harmonie met omgeving en natuur

Binnen het bedrijf is de doelstelling om alles zoveel mogelijk in harmonie met de natuur te doen. In de zoektocht naar naartoe werd al snel duidelijk dat koolstof (organisch stof) een belangrijk element is waar alles om draait. Op school werd geleerd dat gras zonder kunstmest niet groei. Doordat het bedrijf eind jaren 80 wat extensief was (ruim land voor het aantal koeien), werd het strooien van kunstmest achterwege gelaten. Er was evenwel voldoende gras voor de koeien. Naarmate het bedrijf groeide in aantal koeien, was er ook telkens mogelijkheid om weer grond aan te kopen, dichtbij, of aangrenzend aan het bedrijf. Sinds 1992 is er geen kunstmest meer gestrooid op het bedrijf en werd er steeds meer aandacht besteed aan het bodemleven, als onderdeel van de kringloop. 

Overige_2 kopiëren

Bedrijf in harmonie met omgeving en natuur

Binnen het bedrijf is de doelstelling om alles zoveel mogelijk in harmonie met de natuur te doen. In de zoektocht naar naartoe werd al snel duidelijk dat koolstof (organisch stof) een belangrijk element is waar alles om draait. Op school werd geleerd dat gras zonder kunstmest niet groei. Doordat het bedrijf eind jaren 80 wat extensief was (ruim land voor het aantal koeien), werd het strooien van kunstmest achterwege gelaten. Er was evenwel voldoende gras voor de koeien. Naarmate het bedrijf groeide in aantal koeien, was er ook telkens mogelijkheid om weer grond aan te kopen, dichtbij, of aangrenzend aan het bedrijf. Sinds 1992 is er geen kunstmest meer gestrooid op het bedrijf en werd er steeds meer aandacht besteed aan het bodemleven, als onderdeel van de kringloop. 

Overige_2 kopiëren
IMG_01

Bodem: het belangrijkste onderdeel binnen de kringloop

In de landbouw wordt de koe vaak gezien als belangrijkste schakel van het bedrijf. Voor ons bedrijf is de boden als onderdeel van de kringloop de belangrijkste schakel. Wanneer je goed voor de bodem en het leven daarin zorgt, krijg je daar ook wat voor terug. Er leven in een goede bodem 2 maal het gewicht aan wormen onder de grond als er koeien op lopen. Deze wormen zorgen er weer voor dat het gras kan groeien.

IMG_01

Bodem: het belangrijkste onderdeel binnen de kringloop

In de landbouw wordt de koe vaak gezien als belangrijkste schakel van het bedrijf. Voor ons bedrijf is de boden als onderdeel van de kringloop de belangrijkste schakel. Wanneer je goed voor de bodem en het leven daarin zorgt, krijg je daar ook wat voor terug. Er leven in een goede bodem 2 maal het gewicht aan wormen onder de grond als er koeien op lopen. Deze wormen zorgen er weer voor dat het gras kan groeien.